Mulighet til vekst og utvikling i lokalsamfunnet

Mulighet til vekst og utvikling i lokalsamfunnet

Borge sparebank ble opprettet i 1909 og drev under dette navnet til årsskiftet 2002/2003 da banken skiftet navn til Lofoten sparebank. I forbindelse med fusjonsplanene mellom Harstad sparebank og Lofoten sparebank som startet vinteren 2018 ble det også planlagt å etablere en stiftelse – Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank. Denne ble opprettet i årsskiftet 2018/2019.

Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank er en stiftelse med formål om å forvalte egenkapitalbevis og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken 68 grader nord. Stiftelsen kan utdele utbyttemidler til allmennyttige formål i distriktet til tidligere Lofoten Sparebank.

Stiftelsen deler ut gaver og ikke sponsormidler.

Formål: Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 68 grader nord. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Lofoten Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i 68 grader nord, og videreføring av sparebanktradisjoner, sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Lofoten. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Visjon: Vi skal utløse frivillig engasjement i Lofoten

Styret i Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank:

Knut Magne Nikolaisen, leder (2023-2025)
Line Susann Klingan, nestleder (2022-2024)
Lillian Olavsen, styremedlem (2022-2024)
Anita Å. Dunvold, varamedlem (2023-2025)

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ og består av følgende medlemmer:

Marte Eliassen, leder (2022-2026)
Geir Lakselvhaug, nestleder (2022-2026)
Benedikte Olavsen (2022-2024)
Bjørn H. Karlsen (2022-2024)
Ellinor Løvdal (2022-2026)
Steffen Benjaminsen (2022-2026)
Marit Skulbru (2022-2024)
Varamedlemmer:
Heidi Johansen (2022-2026)
Håvard Jakobsen (2022-2024)

Valgkomité:
Bjørn H. Karlsen, leder (2023-2024)
Marte Eliassen (2023-2024)
Benedikte Olavsen (2023-2024)
Varamedlem: Geir Lakselvhaug (2021-2023)

Illustrasjon av hus
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet