Spørsmål og svar

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank skal gi mulighet til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Opprettelsen av sparebankstiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Lofoten Sparebank i ca. 110 år kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene og å dele ut gavebeløp til positive formål i Lofotregionen.

Ja. Du finner søknadsskjema og den informasjonen du trenger for søke i søknadsportalen

Dessverre. Du bør heller finne en organisasjon, et lag eller en forening å samarbeide med

Ja. Vi støtter gjerne sammen med andre bidragsytere.

Ja, du kan søke stiftelsen om midler flere ganger både dersom du har fått avslag eller tildeling tidligere.
PS: dersom tidligere søknad er blitt innvilget må du ha sendt inn sluttrapport før du kan søke igjen.

Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift.

Vi støtter allmennyttige formål og ønsker søknader fra organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vi støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst.

  • Tiltak som allerede er gjennomført.
  • Drift og ordinært vedlikehold.
  • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer.
  • Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver.
  • Politiske parti eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng.
  • Lukkede medlemsorganisasjoner.
  • Jubileer og jubileumsbøker.
  • Festivaler.
Gule trær
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet