Søk
Close this search box.

Vil ha flere med på eiersiden i den lokaleide banken

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank ønsker å slippe til flere lokale aktører på eiersiden.

Lofoten Sparebank ble 1. januar 2019 fusjonert sammen med Harstad Sparebank til Sparebank 68° Nord. Senere ble Ofoten Sparebank en del av den nye banken. Fusjonen har imidlertid ikke endret eierskapet, som på hvert av stedene er lokale stiftelser.

Styret i Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har vedtatt å redusere sin andel egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord og vil med det tilby lokale aktører, bedrifter og privatpersoner å bli medeier i lokalbanken.

Bakgrunnen for nedsalget er for at stiftelsen skal være i stand til ivareta stiftelsens to hovedformål.

  • Kapitalen som frigis ved nedsalget vil sikre banken en trygg kapitalbuffer fra en langsiktig eier.
  • Kapitalen som frigis ved nedsalget vil gi stiftelsen grunnlag for å videreføre sparebanktradisjoner – gjennom støtte til tiltak og initiativ som bidrar til trivsel og bolyst. Støtte som vil legge til rette for gode møteplasser i lokalsamfunnet.

Styreleder i sparebankstiftelsen Knut Magne Nikolaisen håper at lokale aktører, bedrifter og privatpersoner, ønsker å bli medeier i lokalbanken ved å kjøpe egenkapitalbevisene som nå blir lagt ut for salg.

Nedsalget i Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank vil skje i tett samarbeid med bankens to andre Sparebankstiftelser i Harstad og Ofoten, som også vil gjennomføre nedsalg. Historisk har banken levert god avkastning, og for å få størst mulig lokal interesse og eierskap vil det bli satt en lav terskel for minstetegning. Les mer om bankens utbyttepolitikk.

For å styrke egenkapitalbeviset ytterligere planlegges det etter nedsalget å søke opptak til handel på Euronext Growth på Oslo Børs. En notering på Euronext Growth vil gjøre egenkapitalbeviset enda mer attraktivt gjennom en enklere annenhåndsomsetning via Oslo Børs sitt handelssystem, økt likviditet og økt synlighet.

Tegningsperioden for kjøp av egenkapitalbevis i nedsalget forventes å bli i midten av juni. Det er Norne Security som skal stå for salget av egenkapitalbevis.

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har gitt en del penger til trivselstiltak, og skal fortsatt være en sterk bidragsyter lokalt.

 

Les mer her: Lofotposten.no

 

 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet