Søk
Close this search box.

Tildelinger høsten 2021

Innen søknadsfristen 01. oktober mottok Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank flere søknader fra engasjerte lag og foreninger.

To søkere fikk tildelt midler fra stiftelsen i denne runden.

 

Søker: IL BLEST
Prosjekt: Borg Frisbeegolfbane
Tildeling: Kr. 25 000,-

IL BLEST ønsker å etablere frisbeegolfbane i nærmiljøet og har søkt stiftelsen om midler til å realisere dette. Frisbeegolf er en sterkt økende aktivitet i Norge som treffer mange av de som står utenfor den organiserte idretten. IL BLEST ønsker at dette tiltaket kan bidra til å trekke flere barn og ungdommer ut i marka og i friluft, samtidig som man får fysisk aktivitet og er i bevegelse. 

 

 

Søker: Svolvær alpinklubb
Prosjekt: Utbedring av heistrasé og hovedtrasé
Tildeling: Kr. 75 000,-

Kongstind alpinsenter er et dugnadsdrevet alpinsenter i Svolvær. Anlegget brukes primært av lokalbefolkningen og er et kjærkomment fritidstilbud for barn, unge og voksne i Vågan kommune. Like viktig som det organiserte idrettstilbudet er muligheten for uorganisert aktivitet i bakken. For mange barn og unge er Kongstind alpinsenter den klart viktigste arenaen for utendørs aktivitet om vinteren. Svolvær alpinklubb ønsker å utbedre heistraséer og hovedtraséer i Kongstind alpinsenter for å lette arbeidet med snølegging. Bakken har store fordypninger slik at det flere steder trengs mange lastebillass med snø for å kunne åpne bakken. Ved å forkorte snøleggingsperioden kan bakken åpne tidligere på året og utbedret trasé vil også gjøre transport i bakken tryggere og enklere. 

 

 

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet