Søk
Close this search box.

Søknadsfrist 01. april 2024

Bilde av laptop og telefon

Har du et allmennyttig og spennende prosjekt som du trenger midler til å realisere? Da må du lese videre. Søknadsskjemaet er åpent for mottak av søknader.

Formål

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Lofoten Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i 68 grader nord, og videreføring av sparebanktradisjoner, sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Lofoten. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Hva kan jeg søke støtte til?

Vi støtter allmennyttige formål og ønsker søknader fra organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vi støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst.

Hva ser vi etter?

Vi støtter allmennyttige formål og ønsker søknader fra organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund

Husk fristen

Søknadsfrist 01.april 2024. Ta testen for å se om du kan søke

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet