Søk
Close this search box.

Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord

Nå kan du også bli medeier i lokalbanken.

 

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank har i generalforsamling vedtatt å gi sine respektive styrer fullmakt til å gjennomføre et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis. Nedsalget gjennomføres i to faser à 75 millioner kroner.
Fase én er gjennomført med stor interesse og ble overtegnet.
Fase to åpner 14. juni 2021.

Dette vil gi nye muligheter både for banken, lokalsamfunnet og innbyggere som leter etter langsiktige plasseringsalternativ, og er helt i trå med vår visjon om å skape mer verdi lokalt.

Vi tilbyr nå lokale bedrifter og privatpersoner å bli medeier i lokalbanken, og håper på flere nye eiere med tilhørighet på den 68. breddegrad.

Sparebank 68° Nord har som finansielt mål å oppnå økonomiske resultater som gir konkurransedyktig og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal skape verdier for egenkapitalbeviseierne i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene som samlet gir konkurransedyktig langsiktig avkastning.

Snittet for de børsnoterte egenkapitalbevisene ligger på ca. 6 – 7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond.

For å styrke egenkapitalbeviset ytterligere planlegges det etter nedsalget å søke opptak til handel på Euronext Growth på Oslo Børs. En notering på Euronext Growth vil gjøre egenkapitalbeviset enda mer attraktivt gjennom en enklere annenhåndsomsetning via Oslo Børs sitt handelssystem, økt likviditet og økt synlighet.

For at flest mulig skal ha mulighet til å bli medeier i banken har vi satt en lav terskel for minstetegning ved 10.000 kroner.

 

Hva er et kapitalbevis?

Et egenkapitalbevis er en eierandel i lokalbanken. Det har mange likhetstrekk med en aksje, det vil si et egenkapitalinstrument med mange av de samme egenskapene, med hensyn på risiko og avkastning, som aksjer. Kjøper du egenkapitalbevis i en sparebank blir du en eier i bankens egenkapital, og har mulighet for å hente ut din del av bankens overskudd (utbytte) på lik linje som om du hadde vært aksjonær i en aksjebank eller et selskap.

Les mer på nettsidene til Sparebank 68° Nord.

 

Tegningsperioden for kjøp av egenkapitalbevis pågår frem til 28. juni 2021.

Bestill egenkapitalbevis via NORNE Securities AS sine hjemmesider her.

 

 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet