Tildelinger

Kabelvåg Innbyggerforening

Kabelvåg Innbyggerforening er en forening for folk i alle aldre som er bosatt i Kabelvåg. Gjennom ulike arrangementer, prosjekter og oppgaver ønsker de å gjøre det finere og bedre for...

LofotVolley

LofotVolley arrangerer turnering sammen med Norges Tour. Turneringen er delt i to hvor en turnering er for aktive spillere på lokalt og nasjonalt nivå og en turnering er for...

Napp skytterlag

Napp skytterlag jobber med ungdommer innen blinkskyting og har fokus på sikkerhet og respekt for det klubben driver med.

Nye tildelinger i 2021

Her kan dere lese hvem som fikk tildelt midler i denne omgang. Neste søknadsfrist er 01. oktober 2021.

Stamsund aktivitetshus

Stamsund aktivitetshus søker om midler til renovering slik at det kan bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

Stamsund hornmusikk

Stamsund hornmusikk sliter med gamle instrumenter og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank om midler til innkjøp av nye. 

Lysvandring på Sørvågen

Blilyst i Moskenes har søkt om støtte i forbindelse med lysvandring rundt Sørvågvannet. Målet med arrangementet er å berike mørketiden med en felles opplevelse på tvers av alder, nasjonalitet...

Rull til toppen
Skip to content