Tildelinger

Tildelinger 2020

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har gjort tildelinger for 2020. Ønsker du å søke? Ny søknadsfrist er 01. april 2021.

Tursti i Skulbruheia

Leknes Skiklubb fikk i vår byggetillatelse til utvidelse av den flotte turstien som starter ved Lofothallen på Leknes.

Ballstad turvei blir til

Ballstad turvei er et prosjekt som i hovedsak skulle legge til rette for de som har vanskeligheter med å komme seg ut i naturen.

Rull til toppen
Skip to content