Tildelinger

Stamsund aktivitetshus

Stamsund aktivitetshus søker om midler til renovering slik at det kan bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

LES MER

Stamsund aktivitetshus

Stamsund aktivitetshus søker om midler til renovering slik at det kan bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

LES MER

Stamsund aktivitetshus

Stamsund aktivitetshus søker om midler til renovering slik at det kan bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

LES MER

Stamsund hornmusikk

Stamsund hornmusikk sliter med gamle instrumenter og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank om midler til innkjøp av nye. 

Lysvandring på Sørvågen

Blilyst i Moskenes har søkt om støtte i forbindelse med lysvandring rundt Sørvågvannet. Målet med arrangementet er å berike mørketiden med en felles opplevelse på tvers av alder, nasjonalitet...

IL Blest – Skigruppa

IL Blest har startet arbeidet med å få realisert planene om bygging av garasje knyttet til skianlegget på Borg.

Tildelinger 2020

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har gjort tildelinger for 2020. Ønsker du å søke? Ny søknadsfrist er 01. april 2021.

Tursti i Skulbruheia

Leknes Skiklubb fikk i vår byggetillatelse til utvidelse av den flotte turstien som starter ved Lofothallen på Leknes.

Ballstad turvei blir til

Ballstad turvei er et prosjekt som i hovedsak skulle legge til rette for de som har vanskeligheter med å komme seg ut i naturen.

Rull til toppen
Skip to content