Har du et allmennyttig
og spennende prosjekt som du trenger midler til å realisere?

Vi har utsatt søknadsfristen!

Sjekk om du kan få støtte fra oss.

Neste søknadsfrist: 01.mai 2021

Illustrasjon av mennesker

Slik funker det

Mulighet til vekst og utvikling i lokalsamfunnet

Opprettelsen av sparebankstiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Lofoten Sparebank i ca. 110 år kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene og å dele ut gavebeløp til positive formål i Lofotregionen.

Illustrasjon trær

Aktuelt og tildelinger

Stamsund aktivitetshus

Stamsund aktivitetshus søker om midler til renovering slik at det kan bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

Stamsund hornmusikk

Stamsund hornmusikk sliter med gamle instrumenter og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank om midler til innkjøp av nye. 

Lysvandring på Sørvågen

Blilyst i Moskenes har søkt om støtte i forbindelse med lysvandring rundt Sørvågvannet. Målet med arrangementet er å berike mørketiden med en felles opplevelse på tvers av alder, nasjonalitet...

Rull til toppen
Skip to content