Har du et allmennyttig
og spennende prosjekt som du trenger midler til å realisere?

Sjekk om du kan få støtte fra oss.

Neste søknadsfrist: 01.april 2021

Illustrasjon av mennesker

Slik funker det

Mulighet til vekst og utvikling i lokalsamfunnet

Opprettelsen av sparebankstiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Lofoten Sparebank i ca. 110 år kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene og å dele ut gavebeløp til positive formål i Lofotregionen.

Illustrasjon trær

Aktuelt og tildelinger

Tursti i Skulbruheia

Leknes Skiklubb fikk i vår byggetillatelse til utvidelse av den flotte turstien som starter ved Lofothallen på Leknes.

Ballstad turvei blir til

Ballstad turvei er et prosjekt som i hovedsak skulle legge til rette for de som har vanskeligheter med å komme seg ut i naturen.

Rull til toppen
Skip to content