Har du et allmennyttig
og spennende prosjekt som du trenger midler til å realisere?

Sjekk om du kan få støtte fra oss.

Neste søknadsfrist: 01.april 2021

Illustrasjon av mennesker

Slik funker det

Mulighet til vekst og utvikling i lokalsamfunnet

Opprettelsen av sparebankstiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Lofoten Sparebank i ca. 110 år kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene og å dele ut gavebeløp til positive formål i Lofotregionen.

Illustrasjon trær

Aktuelt og tildelinger

Stamsund hornmusikk

Stamsund hornmusikk sliter med gamle instrumenter og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank om midler til innkjøp av nye. 

Lysvandring på Sørvågen

Blilyst i Moskenes har søkt om støtte i forbindelse med lysvandring rundt Sørvågvannet. Målet med arrangementet er å berike mørketiden med en felles opplevelse på tvers av alder, nasjonalitet...

IL Blest – Skigruppa

IL Blest har startet arbeidet med å få realisert planene om bygging av garasje knyttet til skianlegget på Borg.

Rull til toppen
Skip to content